newsletter - ThePic

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Info / Kontakt
Ještě krůček a budete dostávat zprávy o novinkách a akcích The Pic
Uživatel (dále jen „Subjekt údajů”)
uděluje tímto
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jméno a příjmení živnostníka: Břetislav Podolník
IČO: 105 40 415
Sídlo provozovny: Kounicova 59, 602 00 Brno
e-mail: info@thepic.cz
(dále jen „Správce“)

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení
emailová adresa


2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

• Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
• Vaše osobní údaje zpracovávám, abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
• Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
• Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
• Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
• Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
• Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
• Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Pokud se budete v budoucnu chtít odhlásit z odběru novinek, napište nám.
Břetislav Podolník
Kounicova 59, 60200 Brno
Tel.: 603 473 812
no@thepic.cz


Copyright © Břetislav Podolník 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky