Ochrana osobních údajů - ThePic - Radost už od rána

Přejít na obsah
Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení živnostníka: Břetislav Podolník
Sídlo provozovny: Kounicova 59, 602 00 Brno
e-mail: info@photostudio.cz
tel.: 603 473 812
IČO: 10540415
dále jen „Správce“

Vážení klienti,
abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:
·       Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
·       Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
·       Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
·       Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.
·       Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
·       Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
·       Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
·       Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
·       Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
·       Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
·       Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených souborech (ochrana heslem) a v počítači, který je chráněný heslem.
·       Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.
V Brně, dne 24.5.2018
Břetislav Podolník
Kounicova 59, 60200 Brno
Tel.: 603 473 812
info(@)thepic.cz
Copyright © Břetislav Podolník 2019
Návrat na obsah